شرکت سيستم گستر سينا فعاليت خود را در سال 1385 در ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره استاندارهاي مديريت کيفيت شروع کرد و در سال 1392 با استقرار در مرکز رشد واحدهاي فناور همدان (با طرح قفل پانيک) وارد حوزه طراحي و توليد محصولات صنعتي گرديد و بعنوان اولين واحد داخلي توليد کننده دستگيره خروج اضطراري پانيک(قفل پانيک) افتخار همکاري با توليد کنندگان معتبر داخلي درب مقاوم به حريق را بدست آورد.

اين شرکت با تغيير پيوسته طراحي محصول ، در راستاي افزايش کيفيت و جلب رضايت مشتريان محترم اقدام نموده است.