رنگ الکترواستاتيک(قطعات فلزی و آلومينيومی)
ارائه خدمات رنگ الکترواستاتیک جهت قطعات فلزی و آلومینیومی
ریخته گری تحت فشار (دایکست)
ارائه خدمات دایکست با دستگاه 250 تن کلد چمبر
فهرست